Inici

 • banner_pes_10.jpg
 • banner web.jpg

Nota Legal

Nota Legal i Dades Empresa

En compliment al que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació a continuació s’indiquin les dades d'Informació general d’aquest lloc web:

CENTRE VETERINARI MANLLEU SL
Nom de Domini i adreça d'Internet: www.vetxarxa.com
Adreça: Ctra. D’Olot, 101 de Manlleu (Barcelona)
Telèfon: 93 851 21 02
Fax: 93 850 70 06
Correu electrònic: info@vetxarxa.com

Presentació

La web de Centre Veterinari Manlleu té com a finalitat facilitar el coneixement de l'associació, les activitats que realitza i els serveis que dóna al públic en general. Centre Veterinari Manlleu SL es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda a la seva web. Centre Veterinari Manlleu SL no es responsabilitza de les conseqüències, danys o perjudicis que es derivin de l'accés a la seva web, de l'ús que es faci de la informació que conté o de l'accés a altres matèries d'Internet que es facin a través dels seus enllaços.

Propietat intel.lectual de la web

Copyright © 2008, Centre Veterinari Manlleu S.L. Tots els drets d'explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre la web, disseny gràfic i codis, són titularitat de Centre Veterinari Manlleu SL.

Correspon a aquesta associació l'exercici exclusió dels drets d'explotació i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Condicions per la reproducció parcial

 • Que es citi expressament com a font d'Informació.
 • Que es realitzi amb ànim d'obtenir la Informació continguda i no amb propòsit comercial ni per fer-ne un ús diferent del individual o privat.
 • Que cap contingut Inclòs en aquesta web sigui modificat de cap manera.
 • Que cap element disponible en aquesta web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta de continguts que l’ acompanyen.
 • Que sigui comunicat prèviament, per escrit i de manera fefaent, a Centre Veterinari Manlleu, i al seu torn s’obtingui l'autorització certificada de l'empresa per l’esmentada reproducció.
 • Que els elements reproduïts no es cedeixin posteriorment a tercers o s’instal·lin a un servidor connectat a Internet o a una xarxa social.

Responsabilitat amb els enllaços

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina només té finalitat informativa.

Centre Veterinari Manlleu SL rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en aquestes pàgines web. Les eventuals referències que es realitzin a la web de Centre Veterinari Manlleu SL de qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, que siguin de titularitat de tercers no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanació per part de Centre Veterinari Manlleu SL.

Responsabilitat sobre seguretat

Centre Veterinari Manlleu SL no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d'utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es poguessin derivar del mal funcionament del navegador, ja sigui per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a Centre Veterinari Manlleu SL.

Responsabilitat dels continguts de la web

 • Centre Veterinari Manlleu SL rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, a eliminar·los, limitar·los o impedir l'accés a ells de manera definitiva o temporal.
 • Centre Veterinari Manlleu SL rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per Centre Veterinari Manlleu SL o no publicada amb el seu nom.
 • Centre Veterinari Manlleu SL no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en la pàgina web.
 • Centre Veterinari Manlleu SL no es responsabilitza de l'ús que els menors facin de la web i no és responsable dels continguts de la web que puguin ferir la sensibilitat dels menors. És responsabilitat dels pares assegurar-se de l'ús correcte d'una eina com Internet i acompanyar els menors en les seves sessions.

Confidencialitat de les dades

Centre Veterinari Manlleu SL es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades de nostres usuaris i visitants i a complir amb tots els requisits legals en vigor. D'acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Centre Veterinari Manlleu SL es compromet al compliment de l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure de guardar-los i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia.

En conseqüència:

 • Les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinats, única i exclusivament, a les finalitats indicades en el formulari que l'usuari ompli.
 • No cedirem a tercers ni vendrem o compartirem les dades dels usuaris.
 • No contactarem amb cap usuari a no ser que sigui estrictament necessari pel servei requerit.
 • Vostè té dret a obtenir la Informació de les dades esmentades, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant-nos un Mail.