És normal que el meu gos es mengi les caques?

La coprofàgia, o ingestió de femtes, pot ser deguda a alguna deficiència alimentària o metabòlica (sobrealimentació, parasitació, etc.), però la majoria de vegades és un problema de comportament o un vici.
Les causes principals que ho poden desencadenar són: falta d'higiene (netejar poc sovint o tenir poc delimitat l'espai de dormir i el de defecar), estrès, avorriment... Així que, quan el nostre animal es mengi les femtes, haurem de buscar la causa d'aquest mal hàbit i corregir-lo.