Com funciona el sistema reproductiu de les gosses?


Com funciona
el sistema reproductiu de les gosses?


L’edat reproductiva d’una gossa comença als 8-9 mesos(pot començar als 5-6 mesos o
inclús als 12 mesos) i no acaba mai (no tenen menopausa).


Tenen el zel (regla) cada 6 mesos (poden tenir-ho cada 2-12 mesos sense que sigui
anormal).


Té una durada de 21 dies:

 
1ª setmana: perden
sang(vulva inflada).El mascle ja la busca, ,però ella no l’accepta.

 
2ª setmana: deixen de
perdre sang. El mascle la busca i ella normalment l’accepta. Del dia 9 a 14 són
els dies més fèrtils (més risc d’embaràs)

3ª setmana: van
desapareixent símptomes de zel. No es deixa muntar.