Camaleó del Yemen

El Camaló del Yemen o Chamaleo Calyptratus és una espècie comuna, fàcil d'aconseguir i fàcil de tenir. És una espècie vistosa, en què els mascles (que tenen un petit espoló a les potes del darrere) presenten uns colors molt vius. Poden arribar a viure 6 anys en captivitat (tot i que les femelles una mica menys).

L'aspecte més important que cal tenir en compte a l'hora de tenir un camaleó és el seu terrari. Com que és una espècie que viu als arbres, necessita un terrari vertical i ben ventilat (com a mínim de 60x60x120 cm). Hi posarem troncs verticals perquè es moguin pel terrari (també el podem decorar amb plantes). El terra del terrari el podem cobrir amb un substrat vegetal com la fibra de coco (hem d'evitar els substrats minerals per evitar les ingestions i possibles obstruccions intestinals). 

No posarem 2 mascles en el mateix terrari per evitar estrès i baralles.

És molt important que tinguin una font de rajos UVA i UVB, per tant el terrari necessita un fluorescent o bombeta especial per rèptils, que tindrem engegada unes 14 hores al dia durant l'estiu i unes 11 hores durant l'hivern. Imprescindible que no hi hagi cap plàstic ni vidre entre la font de llum i l'interior del terrari ja que aquestes filtren la major part de les radiacions ultraviolades (és un error comú, sobretot si s'utilitzen aquaris adaptats a terraris).

També és molt important controlar la temperatura del terrari. Per això utilitzarem un termòstat connectat a una font de calor (bombetes de ceràmica o d'infrarojos) i mantindrem la temperatura a 28-30ºC a l'estiu i a 20-24ºC durant l'hivern (deixarem baixar la temperatura uns 6ºC durant la nit).

El camaleó del Yemen necessita també que humidifiquem el terrari. Ho podem fer polvoritzant cada dia el terrari i el mateix animal. Així imitem la rosada i poden beure de les fulles. Podem fins i tot posar una recipient amb aigua i un humidificador.

Quant a l'alimentació del nostre camaleó, podem utilitzar força varietat de preses: grills, tenebris, llagostes, zophobes... que complementarem amb un suplement vitamínic de vitamina D3. Els individus joves, els alimentem un cop al dia (vitamines cada dos dies) i els adults, quatre cops per setmana (vitamines dos cops per setmana). L'ideal és posar una petita menjadora en alçada en una de les parets del terrari, amb alguna branca a prop perquè el camaleó pugui caçar les preses des de la branca i evitar així que s'escapin.

Quan ja tinguem controlats tots aquests factors, si tenim camaleons dels dos sexes, podem intentar-ne la reproducció. Pensem que la seva maduresa sexual és cap als 4-8 mesos d'edat.

Portarem la femella al terrari del mascle. Si no està receptiva, es torna de color marronós (millor tornar-la al seu terrari i provar-ho uns dies més tard), i si ho està, de color blavós. Si la còpula té èxit, la femella tindrà més gana els propers dies, fins a uns deu dies abans de la posta, quan pot fins i tot deixar de menjar.

Arreglarem una zona amb uns 20 cm de turba perquè hi pugui enterrar els ous. Acostumen a fer una posta  de 2-60 ous, que s'obren en uns 6 mesos.