Boa del desert

La boa del desert (Eryx muelleri) és una boa provinent de la part oest africana, a la part sud del desert del Sàhara. Els mascles són lleugerament més petits (50-55 cm de llarg) que les femelles (que poden fer fins als 80 cm de llarg). Són rèptils que arriben a la maduresa sexual als 3-4 anys.

Com que són serps petites, no requereixen un terrari gaire gros, però la mida mínima  hauria de ser d'uns 60x45x15. Encara que s'anomenen "sand Boas" (boa de la sorra o del desert), és millor no utilitzar sorra com a substrat (és difícil de netejar, pesada si l'animal s'hi enterra i principalment hi ha perill d'ingestió i, per tant, d'obstrucció). Sí que podem utilitzar sorres de tipus càlcic (en diferents presentacions i colors) ja que no produeixen obstruccions. També podem  utilitzar paper de diari o de cel·lulosa, però li serà més difícil d'amagar-se a sota i cal doncs posar amagatalls en el terrari. També podem utilitzar substrats d'origen vegetal (fibra de coco, escorça de pi, avet...). NO utilitzeu derivats de blat de moro!

Cal posar com a mínim el doble de substrat (en alçada) que el diàmetre de la part més gran de la serp perquè s'hi pugui enterrar i se senti segura.

En la decoració del terrari cal tenir en compte un recipient amb aigua. Caldrà canviar l'aigua i netejar el recipient periòdicament. És millor que sigui un recipient de material dur i amb base plana per evitar que la serp el mogui i/o l'aboqui. També posarem diverses roques i/o troncs ressecats (és molt important que no tinguin paràsits, per tant, és millor utilitzar productes tractats). Algun d'aquests troncs li ha de servir d'amagatall per sentir-se més segura.

Quant a la regulació de la tempreratura del terrari, és important utilizar un termòstat i controlar la temperatura amb un termòmetre (és millor en el substrat que en l'aire, ja que és on l'animal s'amagarà). La temperatura diürna haurà de ser de 32ºC més o menys a la zona de màxima escalfor (cal que tinguin zones més fredes d'uns 25ºC) i la  nocturna oscil·larà al voltant dels  24-27ºC

La font de calor serà a base de  llums d'infrarrojos o bé mantes tèrmiques (aquestes caldrà posar-les sota el terrari per evitar contacte directe amb l'animal i per tant cremades, i que ocupin un 25% o menys de la superficie del terrari per crear així un gradient de temperatura).

Cal recordar que són espècies principalment nocturnes.  La llum UVA i UVB  no és imprescindible ja que adquireixen la vitamina D3 directament de la dieta, però va bé per donar certes hores de llum i foscor i així reproduir un ambient més natural. 

L'alimentació dels animals joves hauria de ser cada 5-7 dies (pinkies o cries de rosegadors petits), i la dels animals adults cada 7-10 dies. Fins i tot menjar un cop cada 15 dies es considera suficient. Els mascles poden estar sense menjar durant setmanes. Hi ha individus que menjen només 6-10 cops l'any. Donarem presa viva o estabornida (ratolins, cries de hàmster o jerbu, petits llagardaixos (Anolis...), ocells petits, pollets, etc. Si donem pinkies congelats, és millor escalfar-los prèviament submergint el pinkie ficat en una bossa en aigua calenta. Poden refusar la presa massa petita, però l'ha de poder empassar. La mida de la presa no hauria de ser major que el diàmetre de la serp en el seu punt més gruixut.  Si no vol menjar, provarem de posar la presa en un recipient fosc cap per avall i amb un forat d'entrada (li farà la sensació a la serp que caça dins del cau de la presa). Si tot i això  no vol menjar, es pot provar de treure l'aigua i pujar la temperatura del terrari durant 1 setmana i oferir de nou la presa previament molla i tocar amb la presa el nas de la serp. Això les estimula a veure la presa i a ingerir-la.